Skip to main content

Dokumenty

Odsłon 646

 

Przykładowe arkusze egzaminacyjne – egzamin ósmoklasisty

******************************************

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

******************************************

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

******************************************

Uczymy się uczyć – program

******************************************

załączniki do regulaminu wycieczek:

******************************************

******************************************

Druki:

******************************************

SPRAWOZDANIA NA ZEBRANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE RADY PEDAGOGICZNEJ

Pozaj naszą szkołe -
Naszą historie i patrona

Wpajamy uczniom wiarę w siebie