Skip to main content

Wychowanie do życia w rodzinie

Odsłon 195

Zakres tematyczny „Wychowania do życia w rodzinie” ,

na podstawie programu „Wędrując ku dorosłości”

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Nauczyciel realizujący program: Renata Knap-Godyń

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

Załącznik:

Pozaj naszą szkołe -
Naszą historie i patrona

Wpajamy uczniom wiarę w siebie