Skip to main content

Rada Rodziców

Odsłon 593

Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2023/2024

  • Przewodniczący – p. Katarzyna Chrzan

  • Sekretarz – p. Natalia Kuś

  • Skarbnik – p. Edyta Gralak

 

Reprezentanci klas/oddziałów w Radzie Rodziców

L.p.

Klasa/oddział

Imię i nazwisko

1.       

3-4 latki

Karolina Duszkiewicz

2.       

4-5 latki

Wioletta Ziemann

3.       

5-6 latki

Paulina Barzowska

4.       

6 - latki

Edyta Gralak

5.       

Kl. 1 a

Ilona Mielewczyk

6.       

Kl. 2 a

Monika Żwirek

7.       

Kl. 2 b

Sara Bielińska

8.       

Kl. 3 a

Marta Zieman

9.       

Kl. 3 b

Monika Ledwan

10.   

Kl. 4a

Wioletta Klajna

11.   

Kl. 4 b

Justyna Mielewczyk - Miszk

12.   

Kl. 5 a

Roksana Denka

13.   

Kl. 5 b

Natalia Kuś

14.   

Kl. 6 a

Natalia Strojk

15.   

Kl. 6 b

Karolina Kaczmarek

16.   

Kl. 7 a

Elżbieta Stolc

17.   

Kl. 7 b

Katarzyna Chrzan

18.   

Kl. 8 a

Bernadeta Labuda

W roku szkolnym 2023/2024, decyzją Rady Rodziców wysokość składki ustalono w kwocie 20 zł  na semestr (od dziecka). Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy. Istnieje też możliwość wpłaty kwoty na konto Rady Rodziców nr:

Zjednoczony Bank Spółdzielczy

32 8351 0003 2043 0000 1897 0001

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Pozaj naszą szkołe -
Naszą historie i patrona

Wpajamy uczniom wiarę w siebie