Skip to main content

Terminarz Zebrań

Odsłon 559

Terminarz Spotkań z Rodzicami

Rok Szkolny 2023/2024

L.P.

DATA

ZADANIE

WYKONAWCA

1.

12 września

godz. 16.00

Zebranie rodziców uczniów szkoły podstawowej

1. Spotkanie z dyrektorem.

2. Przedstawienie tematyki zajęć WDŻ.

3. Spotkanie z wychowawcami– wybory trójek klasowych i przedstawicieli do Rady Rodziców.

4. Zapoznanie rodziców uczniów klasy ósmej z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

dyrektor

 

wychowawcy

 

wychowawcy klas VIII

2.

26 września

godz.15.30

Spotkanie dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców

Pierwsze posiedzenie RR– wybory prezydium i komisji rewizyjnej.

dyrektor

3.

26 października

godz.16.00

Wywiadówka

1. Spotkanie z wychowawcami

pedagog

wszyscy nauczyciele

4.

21 grudnia

godz.16.00

Wywiadówka

Spotkanie z wychowawcami – informacja
o  przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych.

pedagog

wszyscy nauczyciele

5.

25 stycznia

godz.16.00

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza

1. Spotkanie z dyrektorem

2. Spotkanie z wychowawcami

Przekazanie rodzicom uczniów klasy ósmej informacji o warunkach przebiegu egzaminu.

dyrektor

wszyscy nauczyciele

6.

04 kwietnia

godz.16.00

Dzień otwarty

Spotkanie z nauczycielami

wszyscy nauczyciele

 

7.

13 maja

godz.16.00

 

Wywiadówka

Spotkania z wychowawcami-- poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach  klasyfikacyjnych z wyszczególnieniem proponowanych ocen niedostatecznych, nagannych i nieodpowiednich.

pedagog

wszyscy nauczyciele

8.

18 czerwca

godz. 15.30

Spotkanie dyrektora z Radą Rodziców - podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024.

dyrektor

Pozaj naszą szkołe -
Naszą historie i patrona

Wpajamy uczniom wiarę w siebie